b_200_150_16777215_00_images_2018_2018-11-29-manewry-osp-89.jpgW dniu 29 listopada 2018 r. na terenie Odlewni „Silum” w miejscowości Opojowice przeprowadzono manewry Jednostek OSP z terenu Gminy Czarnożyły.
Głównym ich celem było sprawdzenie stanu gotowości bojowej OSP, poziomu wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego sprzętu podstawowego ratowników. 


Ocenie podlegała praca dowódców w zakresie kierowania i realizacji wyznaczonych działań bojowych oraz przygotowanie i czas reakcji strażaków w przypadku realnego zagrożenia. Manewry zostały zorganizowane przez Zarząd Gminny OSP RP w Czarnożyłach we współpracy z Komendą PSP w Wieluniu. W ćwiczeniach uczestniczyły wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Czarnożyły oraz jeden wóz z komendy powiatowej.
Poszczególne jednostki zgodnie z planem manewrów udały się na miejsce pozorowanego pożaru do magazynu odlewni „Silum”, gdzie podjęły działania zgodnie z założeniami. Wykorzystując posiadane siły i środki jednostki rozpoczęły gaszenie pożaru i podjęcie działań pomocy medycznej wobec poszkodowanych pracowników zakładu. Poszczególne jednostki zarówno uczestniczyły w ratowaniu mienia, udzielaniu pomocy oraz kierowaniu ruchem i zabezpieczeniu zapasów wody. Ponadto po zakończeniu działań ochotnicy zapoznali się z układem pomieszczeń zakładu oraz stanem zastosowanych zabezpieczeń. 
Podczas czwartkowych ćwiczeń nadzór nad jednostkami OSP sprawował Komendant Gminny dh Janusz Małyszka, natomiast podsumowania ćwiczeń dokonał dowódca ćwiczeń - naczelnik wydziału operacyjnego PSP w Wieluniu - mł. bryg. inż. Jacek Raducki oraz dowódca JRG PSP w Wieluniu - bryg. mgr inż. Jacek Witkowski. Ratownicy mogą się znaleźć przy różnych zdarzeniach i nie zawsze będą posiadali niezbędne narzędzia. W takich sytuacjach trzeba wykorzystać własną wiedzę i wszystkie możliwe dostępne środki- dodał. Zwrócił również uwagę na potrzebę systematycznego podnoszenia kwalifikacji, aby być dobrze przygotowanym do sprawnej i skutecznej pomocy. Ponadto podkreślił, że wg statystyk Gmina Czarnożyły jest jedną z najbezpieczniejszych gmin powiatu wieluńskiego, a stan wyposażenia gwarantuje skuteczne podjęcie działań w razie wystąpienia realnych zagrożeń.
Również Wójt Gminy Andrzej Modrzejewski z uznaniem odniósł się do ćwiczących druhów, zaznaczając przy tym, iż z roku na rok poziom przygotowania jednostek OSP z terenu gminy Czarnożyły do prowadzenia działań ratowniczych jest coraz wyższy. Druhowie są lepiej wyszkoleni i dysponują coraz lepszym sprzętem. Dodał, iż tego typu ćwiczenia są niezbędne do doskonalenia umiejętności, które można wykorzystać podczas prawdziwej akcji ratowniczo-gaśniczej. Ćwiczenia przynoszą wymierne korzyści dla jednostek OSP oraz mieszkańców gminy, którzy mogą zawsze liczyć na skuteczną pomoc ze strony strażaków. Ponadto przedstawił stan środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na zabezpieczenie przeciwpożarowe, które w roku 2018 wyniosły ponad 560 tys. zł. Słowa podziękowania padły również w kierunku prezesów Firmy Odlewania Silum w Opojowicach, którzy udostępnili obiekt celem zrealizowania tegorocznych ćwiczeń.