b_200_150_16777215_00_images_2018_2018-10-19-przystanki-03.jpgW roku 2018 Gmina Czarnożyły podjęła decyzję związaną z wymianą wiat przystankowych wzdłuż drogi krajowej nr 45. Przeprowadzone zostały uzgodnienia z GDDKiA w Łodzi, zakupiono wiaty oraz wybrano wykonawcę montażu. W ramach zadania łącznie w 9 lokalizacjach zostaną wykonane następujące prace:

  • podbudowa z kamienia i ułożenie kostki brukowej wraz z krawężnikami
  • montaż wiat przystankowych

Nowe przystanki powstaną w miejscowościach Opojowice, Staw, Wydrzyn, Czarnożyły i Działy. Obecnie w większości zostały zakończone intensywne prace związane z podbudową i trwa montaż gotowych przystanków. Wykonawca zakończy wszystkie działania w br.
Łączna wartość inwestycji wynosi 100 tys. zł i zostanie pokryta z budżetu Gminy Czarnożyły.