Na terenie Gminy Czarnożyły trwa akcja usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czarnożyły. Prace przebiagają bardzo sprawnie i zbliżają się do zakończenia, łącznie z 75 posesji właścicieli nieruchomości zostaną odebrane i zutylizowane odpady w ilości około 132 ton.

Gmina Czarnożyły na zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarnożyły" uzyskała dotację w wysoskości 46 150 zł stanowiące 90 % kosztów kwalifikowanych zadania.