b_200_150_16777215_00_images_2018_2018-06-29-silownie-napowietrzne-01.jpgW ramach prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia wieluńsko-sieradzka” naborów w zakresie wsparcia budowy infrastruktury rekreacyjnej – siłowni napowietrznych i kortów tenisowych, z terenu Gminy Czarnożyły w 2017 r. zostały złożone dwa wnioski.

W wyniku oceny komisji konkursowej zostały przyznane dofinansowania na budowę dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowościach Wydrzyn i Staw. Wyłoniony w drodze zapytania ofertowego wykonawca – firma Fit Park z Torunia w dniu 28 czerwca 2018 r. zakończył prace związane z montażem urządzeń rekreacyjnych. W miejscowości Wydrzyn oddano do użytku lokalnej społeczności pięć elementów siłowni o wartości 17 650 zł, natomiast w Stawie zamontowano cztery urządzenia za kwotę 14 883 zł. Projekty zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.