W dniu 21 czerwca 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zostały podpisane umowy na granty sołeckie. Sejmik Województwa udzielił Gminie Czarnożyły pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 15.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w miejscowości: 

  • Gromadzice pod nazwą: „Remont kuchni w remizie OSP Gromadzice oraz organizacja warsztatów kulinarnych sposobem na integrację środowiska lokalnego”(5.000 zł),
  • Kąty pod nazwą „ Zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności poprzez remont i wyposażenie kuchni w remizie OSP w Kątach oraz zorganizowanie warsztatów kulinarnych” (5.000 zł),
  • Wydrzyn pod nazwą „Współpraca międzypokoleniowa – wyposażenie zaplecza kuchennego remizy OSP Wydrzyn oraz realizacja Dnia Seniora”(5.000 zł).

Celem projektów jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, aktywności społecznej, pobudzanie aktywizacji mieszkańców oraz budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej, a także integracja środowisk lokalnych.