W związku z opublikowaniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach raportu dotyczącego wartości klirnatycznego bilansu wodnego za okres 01.04.2018 - 20.06.2018 i ujawnieniem wystąpienia na terenie Gminy Czarnożyły suszy obejmującej uprawy zbóż ozimych, jarych, krzewów owocowych i truskawek, uprzejmie informuję, że Gminna Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych wszczyna procedurę mającą na celu umożliwienie ubiegania się poszkodowanych rolników o przyznanie preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych.

Wnioski wraz z niezbędnymi oświadczeniami, jakie zainteresowani i deklarujący zamiar zaciągnięcia kredytów rolnicy, którzy poniesi straty w uprawach: zbóż ozimych i jarych, krzwów owocowych oraz truskawek, winni składać przed zbiorem plonów w Urzędzie Gminy Czarnożyły, najpóźniej do dnia 9 lipca 2018 r.. Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej www.czarnozyly.pl o oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnożyły.

Wniosek rolnika o szacowanie szkód

Oświadczenie nr 1 - o strukturze upraw

Oświadczenie nr 1 - przykład wypełnienia

Oświadczenie nr 2 - o produkcji zwierzęcej

Oświadczenie nr 3 - o produkcji rybackiej

Oświadczenie nr 4a - o poniesionych stratach w środkach trwałych

Oświadczenie nr 4b - o poniesionych stratach w uprawach trwałych