b_200_150_16777215_00_images_banery_gops-logo.pngGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNOŻYŁACH informuje, o terminach i trybie przyjmoiwania wniosków:

  • w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018r.
  • w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego "Rodzina 500+" na okres 2018/2019 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018r.

  • w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018r.

  • w sprawie ustalenia prawa do świadczenia "Dobry start" są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r.do 30 listopada 2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018r. Do30 listopada 2018r.

  • wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego przyjmowane są w okresie od 1 września 2018r. do 15 września 2018r.

Formularze w sprawie ustalenia prawa do w/w świadczeń dostępne są do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach (Urząd Gminy Czarnożyły pokój nr 3 i nr 3a). Więcej informacji można uzyskać osobiście w siedzibie ośrodka lub pod nr telefonu 43 841 62 97