b_200_150_16777215_00_images_2018_2018-06-17-jubileusz-osp-czarnozyly-45.jpgJubileusz 100-lecia świętowała w dniu 17 czerwca 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnożyłach. Uroczyste obchody odbyły się na terenie rekreacyjnym w Czarnożyłach, wśród zaproszonych gości znaleźli się: 

 • Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego – Andrzej Chowis
 • Starosta Wieluński – Andrzej Stępień
 • Radny Rady Powiatu Wieluńskiego – Andrzej Łebek
 • Wójt Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski
 • Skarbnik Gminy – Barbara Cieślak
 • Przewodniczący Rady Gminy Czarnożyły – Jerzy Łabęcki wraz z Radnymi
 • Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi – dh Janusz Małyszka
 • Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu - mł. bryg. Tomasz Lewiński
 • Emerytowani komendanci PSP w Wieluniu - bryg. Józef Mielczarek i bryg. Waldemar Brząkała
 • Dowódca JRG PSP w Wieluniu - bryg. Jacek Witkowski
 • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Czarnożyłach – dh Dariusz Marciniak
 • Wikariusz parafii Czarnożyły – ks. Łukasz Wojtan
 • Członkowie czynni i wspierający

Poczty sztandarowe oraz pododdziały ochotników z terenu całej gminy i powiatu wieluńskiego wprowadził dowódca uroczystości dh Józef Michalski, po czym na ręce dh Janusza Małyszki złożył raport. Obchody prowadził Prezes OSP Czarnożyły dh Marian Bartodziej, który powitał wszystkich zebranych oraz odczytał rys historyczny 100 lat działalności jednostki. Jednym z najważniejszych elementów uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Na mocy uchwały z dnia 8.02.2018 r., Prezydium Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie, za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej, nadało jednostce Złoty Znak Związku OSP RP. Odznaczenia sztandaru dokonał Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi dh Janusz Małyszka. Szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz społeczeństwa Prezydent RP – Andrzej Duda nadał odznaczenia dla następujących osób:

 • Złoty Krzyż Zasługi – dh Janusz Małyszka
 • Brązowy Krzyż Zasługi – dh Józef Michalski
 • Brązowy Krzyż Zasługi – dh Robert Wojtuniak

Wyróżnieni otrzymali odznaczenia w dniu 13 czerwca 2018 r. z rąk Wojewody w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.
Ponadto na mocy decyzji Zarządu Wojewódzkiego z Łodzi złote medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:

 • Członkowie wspierający: Julian Bartodziej, Stanisław Cipiszewski, Henryk Małyszka, Tadeusz Włodarczyk i Janusz Olejnik
 • Dh Piotr Kędzia i dh Sławomir Kujda

Srebrne medale:

 • Dh Bartłomiej Płuska, dh Tomasz Płuska, dh Krzysztof Wawrzyniak i dh Konrad Włodarczyk

Brązowe medale:

 • Dh Łukasz Dorywała i dh Paweł Jakubowski

Odznakę „Wzorowy strażak” otrzymali:

 • Dh Dawid Bartodziej, dh Krzysztof Siudmak, dh Karol Szydło i dh Adrian Włodarczyk

Nie zabrakło również pamiątkowych statuetek, które obecny naczelnik dh Krzysztof Wawrzyniak wraz z ochotnikami wręczył dla wieloletnich członków Zarządu OSP Czarnożyły w osobach Prezesa Mariana Bartodzieja, Naczelnika Janusza Małyszki i Skarbnika Andrzeja Piątka.

W swym przemówieniu Wójt Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski złożył serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich osób związanych z jednostką, którzy przyczynili się do jej rozwoju i działalności na rzecz społeczeństwa. Ponadto przywołując słowa hymnu Ochotniczych Straży Pożarnych dla wszystkich „Rycerzy Floriana” i ich rodzin złożył życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Kolejno słowa gratulacji i podziękowań wygłosili Radny Sejmiku Województwa Andrzej Chowis, Starosta Wieluński Andrzej Stępień i Radny Powiatowy Andrzej Łebek, ponadto odczytano list gratulacyjny od Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi. Następnie przemówienia okolicznościowe wygłosili Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu mł. bryg. Tomasz Lewiński oraz Przewodniczący Rady Gminy Czarnożyły – Jerzy Łabęcki.
Z okazji jubileuszu 100-lecia jednostki OSP Czarnożyły została wydana pamiątkowa „Księga jubileuszowa”, której egzemplarze zostały wręczone dla zaproszonych gości oraz okolicznych jednostek.
Na zakończenie obchodów ochotnicy i poczty sztandarowe zaprezentowali się w uroczystej defiladzie.

Księga jubileuszowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnożyłach