b_200_150_16777215_00_images_2018_2018-05-28-moja-mala-ojczyzna-04.jpg„Moja Mała Ojczyzna „ pod tym tytułem w dniu 28 maja 2018 r. odbył się spektakl słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klasy VII szkoły podstawowej i klas II i III gimnazjum w Czarnożyłach. 


Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili proboszcz parafii w Czarnożyłach – Ks. Marek Jelonek, proboszcz parafii w Raczynie – Ks. Marcin Knaga, Wójt Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski, Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Łabęcki wraz z radnymi, dyrektorzy szkół w Czarnożyłach, Wydrzynie i Łagiewnikach, grono pedagogiczne, przedstawicie rady rodziców oraz rodzice uczniów.
Młodzież szkolna w swoim przedstawieniu zaprezentowała rys historyczny Gminy Czarnożyły, genezę powstania ich założycieli oraz trud mieszkańców w walce o wolność i zachowanie tożsamości lokalnej. Ponadto w ciekawy sposób pokazali warte obejrzenia ciekawe zakątki Naszej Małej Ojczyzny. Przeplatane występami tanecznymi, wokalnymi i monologami przedstawienie urozmaiciły pieśni zaśpiewane przez „perełkę” Gminy Czarnożyły – Zespół Obrzędowy Opojowianie z kierowniczką p. Mariolą Misiak na czele.
Na zakończenie wydarzenia słowa podziękowania oraz podziwu w imieniu wszystkich widzów wyraził Wójt Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski. Na ręce wszystkich artystów, wicedyrektora szkoły w Czarnożyłach – Alicji Śnietury oraz całego grona pedagogicznego złożył serdeczne gratulacje oraz wdzięczność za perfekcyjną powtórkę z historii oraz podtrzymywanie lokalnych wartości gminy.
Niezbędnym elementem w rozwoju dzieci i młodzieży jest przynależność do miejsca, poznanie swojej „małej ojczyzny”, jej dziejów , kultury, która jest osadzona w społeczności lokalnej. Kultywowanie lokalnego świata i życia społecznego we własnym regionie przynosi wymierne korzyści w zakresie poszerzania wiedzy o regionie, poznania zwyczajów we własnej rodzinie i najbliższym otoczeniu.
W scenerii narodowych barw oraz w ciekawej atmosferze wszyscy zebrani miło spędzili dzisiejszy wieczór.