Na terenie Gminy Czarnożyły w roku 2018r. będzie przeprowadzona akcja usuwania  wyrobów zawierających azbest. Wnioski złożone przez 75 zainteresowanych właścicieli tych odpadów zostały objęte dofinansowaniem tych działań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Gmina Czarnożyły uzyskała dotację w wysoskości 46 150 zł stanowiące 90 % kosztów kwalifikowanych zadania. W ramach projektu bezpłatnie od właścicieli zgłoszonych nieruchomości zostaną przygotowane do transportu, odebrane oraz zutylizowane wyroby zawierające azbest w ilości około132 ton.

Rozpoczęcie realizacji zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarnożyły" jest planowane po przeprowadzeniu procedury wyboru przedsiębiorcy posiadającego wymagane prawem zezwolenie.