b_200_150_16777215_00_images_2018_2018-05-03-florian-gminny-43.jpgTradycyjnie w dniu 3 maja każdego roku w Gminie Czarnożyły odbywają się uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka. Organizatorem tegorocznego święta była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczynie. 

Uroczystości rozpoczęły się w Maszą Świętą dziękczynną w kościele parafii p.w. św. Tekli w Raczynie, celebrowaną przez proboszcza parafii Ks. Marcina Knagę. W obchodach wzięli udział ochotnicy wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy (jednostki z Czarnożył, Wydrzyna, Opojowic, Kątów, Łagiewnik, Raczyna, Stawu i Gromadzic). Strażacy dziękowali Bogu i swojemu patronowi Św. Florianowi za opiekę podczas przeprowadzonych akcji. Obecni byli również przedstawiciele samorządu gminnego oraz liczna grupa mieszkańców. 

Po Mszy Świętej komendant gminny dh Janusz Małyszka poprowadził uroczyście poczty sztandarowe i pododdziały ochotników pod remizę OSP w Raczynie. Władze Oddziału Gminnego Związku OSP RP, Wójt Gminy – Andrzej Modrzejewski oraz Przewodniczący Rady Gminny Czarnożyły – Jerzy Łabęcki podziękowali za społeczną pracę druhów oraz złożyli dla nich i ich rodzin okolicznościowe życzenia.

W tym szczególnym dniu składamy serdeczne życzenia dla wszystkich ochotników oraz ich rodzin, dużo szczęścia, zdrowia i błogosławieństwa bożego oraz tyle samo powrotów co wyjazdów do akcji.