W dniu 25 kwietnia 2018 r. został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę budynku zlewni mleka wraz ze sposobem użytkowania na pomieszczenie magazynowo socjalne w miejscowości Czarnożyły. Do przetargu przystąpiło 4 oferentów, z któych najkorzystniejsze warunki zaproponowała firma KRISBUD z Dębołęki gm. Brzeźnio. 

W terminie do 26 paźdzernika 2018 r. w budynku po starej zlewni mleka wykonawca zrealizuje prace polegające na:

  • montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wykonaniu tynków, posadzek i ścianek działowych
  • dociepleniu stropodachu i montażu orynnowania
  • dociepleniu ścian zewnętrznych
  • ułożeniu glazury i montażu białej armatury 

Po zakończeniu wszystkich prac powstanie zaplecze magazynowe oraz ogólnodostępne sanitariaty. Wartość inwestycji po przetargu wyniosła ponad 245 tys. zł w całości finansowane z budżetu Gminy Czarnożyły.