b_200_150_16777215_00_images_2018_2018-02-17-walne-zebranie-osp-czarnozyly-17.jpgTradycyjnie z początkiem każdego roku kalendarzowego w gminie Czarnożyły odbywają się walne zebrania sprawozdawcze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  Zebrania podsumowują działalność w roku ubiegłym oraz wypracowują założenia działań jednostek na lata kolejne. 


W dniu 17 lutego 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach odbyło się walne zebranie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnożyłach. Prezes – dh Marian Bartodziej powitał wszystkich członków jednostki oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele komendy PSP w Wieluniu, samorządu gminnego, władz związku osp szczebla gminnego oraz członkowie wspierający i sponsorzy.
Dh prezes podsumował działalność zarządu za miniony rok, skarbnik jednostki – dh Andrzej Piątek przedstawił sprawozdanie finansowe, a przewodniczący komisji rewizyjnej – dh Paweł Jakubowski odczytał raport z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla zarządu. Członkowie jednostki jednogłośnie przegłosowali wniosek. Jednostka na zebraniu powiększyła swoje szeregi o pięciu nowych ochotników chętnych do pracy na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej.

W planach zarządu dotyczących nowego roku wysunięto propozycje doposażenia jednostki w kolejny sprzęt, szkoleń członków, przeprowadzenia remontu i ocieplenia budynku garażowego oraz organizację uroczystości obchodów jubileuszu 100-lecia powstania jednostki.


W okolicznościowych przemówieniach głos zabrał kpt. Tomasz Zgodziński z komendy PSP w Wieluniu, który podsumował ilość zdarzeń na terenie gminy w porównaniu z poziomem powiatu oraz przedstawił plan współpracy na rok bieżący. Kolejno słowa uznania i podziękowania za społeczną pracę i zaangażowanie ochotników wyrazili Wójt Gminy – Andrzej Modrzejewski oraz Przewodniczący Rady – Jerzy Łabęcki. Podsumowanie działań na terenie całej gminy Czarnożyły przedstawili Komendant Gminny – dh Janusz Małyszka oraz Prezes Zarządu Gminnego - dh Dariusz Marciniak.