b_200_150_16777215_00_images_news_2015-01-15-zwrot-podatku.jpgWÓJT GMINY CZARNOŻYŁY informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2018 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej 

powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
  • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r. 

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.