b_200_150_16777215_00_images_2018_2018-01-17-walne-zebranie-spolki-wodnej-01.jpgW dniu 17 stycznia br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Czarnożyłach.
W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele władz samorządu gminnego (Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Łabęcki, Wójt Gminy – Andrzej Modrzejewski), przewodniczący Powiatowej Rady Izb Rolniczych w Wieluniu Józef Stępień oraz liczna grupa delegatów.  


Walne zebranie prowadził p. Jerzy Łabęcki, który udzielił głosu Przewodniczącemu Spółki celem przedstawienia sprawozdania rzeczowego za miniony rok, Pan Andrzej Piątek poinformował wszystkich zebranych, że w ramach działalności za rok 2017 Zarząd spółki przeprowadził pełną konserwację rowów melioracyjnych na długości 9 450 mb, kolejne 18 391,5 mb zostało wykoszone, ponadto usunięto 26 awarii systemy drenarskiego.
W ramach sprawozdania finansowego budżet spółki kształtował się następująco:

I Stan konta na początku roku – 13 253,86zł
II. Dochody łącznie – 136 411,86 zł w tym
1. Składki członkowskie – 57 823,00 zł
2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 15 500,00 zł
3. Dotacja Łódzki Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury – 29 835,00 zł
4. Dotacja z Gminy Czarnożyły - 20 000 zł

III. Wydatki łącznie – 127 936,35 zł w tym
1. Materiały – 1 244,80 zł
2. Usługi – 115 100,63 zł
w tym z dotacji – 65 335,00 zł
środki własne – 49 765,63 zł
3. Prowizje sołtysów i wynagrodzenie księgowej i prezesa – 11 046 zł
4. Pozostałe koszty (koszty podróży) – 544 ,92 zł
Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2017 r. – 8 475,51 zł


Zarząd spółki przedstawił plan finansowy na rok 2018 obejmujący dochody i wydatki na kwotę 97 494,86. Ogólny zakres prac na 2018r. zawiera konserwację rowów melioracyjnych o długości 15 310 mb.
Zaproszeni goście w swoich przemówieniach wyrazili słowa gratulacji i podziękowań dla Zarządu spółki wodnej za efekty prac wykonanych na urządzeniach melioracyjnych w ubiegłym roku.
Walne zgromadzenie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie finansowe i rzeczowe za rok 2017 , wysokość stawki na rok 2018 oraz plan prac i budżet na rok 2018.

Fot. GOK Czarnożyły