b_200_150_16777215_00_images_2017_2017-12-17-spotkanie-oplatkowe-wydrzyn-01.jpgWigilijne spotkanie opłatkowe organizowane w Wydrzynie wpisało się już w tradycje przedświątecznych jasełek i uroczystości. Tegoroczny nastrój niedzielnego popołudnia dnia 17 grudnia 2017 r. znów wypełnił salę Domu Ludowo Strażackiego w Wydrzynie. Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Wydrzynie zorganizowano wieczerzę wigilijną dla mieszkańców gminy Czarnożyły. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządu gminnego, duchowieństwa, placówek oświaty oraz mieszkańcy Wydrzyna i całej gminy. 


Uroczystość oficjalnie otworzyła przewodnicząca KGW – p. Agnieszka Jędrasik, która zaprosiła wszystkich zebranych na jasełka przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wydrzynie pod okiem ks. wikariusza Łukasza Wojtana.
Wieczerzę przygotowaną przez członkinie koła gospodyń odczytaniem fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Chrystusa rozpoczął Wójt Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski, następnie wszystkim zebranym złożył świąteczne życzenia, a ks. proboszcz parafii Czarnożyły – ks. Marek Jelonek odmówił modlitwę dziękczynną oraz zaprosił do wspólnego połamania się opłatkiem.
Spotkanie wigilijne w Wydrzynie przy akompaniamencie organisty parafii w Czarnożyłach – p. Zbigniewa Szpikowskiego zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd w miłej, radosnej i rodzinnej atmosferze.