b_200_150_16777215_00_images_2017_2017-07-26-modernizacja-drogi-Lagiewniki-Tyranow-13.jpgW dniu 27 lipca br. rozpoczeła się modernizacja drogi gminnej w miesjcowości Łagiewniki-Tyranów. Z uwagi na licznie występujące ubytki w nawierzchni drogi z Łagiewnik w kierunku Gminy Biała, wykonawca firma Domax z Boronowa wykonała już nową nawierzchnię aslatową na odcinku 800 metrów. W ramach remontu drogi dodatkowo obustronnie zostaną umocnione pobocza tłuczniem. Całość inwestycji jest finansowana z budżetu Gminy Czarnożyły na które przeznaczono kwotę 125 tys.zł. 

Kilka zdjęć z prowadzonych prac.