b_200_150_16777215_00_images_2016_logokrus.pngPlacówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wieluniu pragnie przestrzec przed osobami, które nachodzą gospodarstwa w naszym województwie, i podając się za pracowników Kasy usiłują wyłudzać od rolników pieniądze pod pozorem ściągania zaległych należności z tytułu ubezpieczenia społecznego.  


Przypominam, że pracownicy Kasy odbywający wizytacje w gospodarstwach, mają za zadanie wyłącznie informować dłużników o obowiązku terminowego regulowania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz o występowaniu zaległości w ich regulowaniu, nigdy jednak nie pobierają pieniędzy
należnych z tego tytułu. Każdy pracownik upoważniony do przeprowadzania wizytacji gospodarstw rolnych i domowych posiada imienną legitymację służbową lub identyfikator.
W przypadku powzięcia przez Państwa jakichkolwiek informacji o próbach wyłudzenia danych osobowych pod pozorem załatwienia spraw ubezpieczeniowych, domagania się od rolników spłaty rzekomego zadłużenia w KRUS, prosimy niezwłocznie powiadamiać Policję oraz Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.