b_200_150_16777215_00_images_2017_2017-07-14-droga-kresy-i-pacela-02.jpgW dniu 14 lipca 2017 r. ostatecznie zostały zakończone prace przebudowy dwóch dróg na terenie Gminy Czarnożyły.  

Nowe nawierzchnie pojawiły się na drogach  Czarnożyły – Parcela oraz Czarnożyły – Kresy. Firma „Larix” z Lublińca w ramach inwestycji na drodze Czarnożyły - Parcela długiści 883 mb wykonała roboty polegające na:

  • wykonaniu warstwy podbudowy z tłucznia o grubości 20,0 cm.
  • położeniu nawierzchni z masy asfaltowej o grubości 5 cm i szerokości jezdni 4 m, 
  • obustronnym umocnieniu poboczy kruszywem o gr. 10 cm.
  • oczyszczeniu i odtworzeniu odwodnienia drogi

Natomiast na drodze Czarnożyły- Kresy wykonawca na długości 760 m zrealizował prace:

  • wykonania warstwy podbudowy z tłucznia o grubości. 20 cm
  • położenia nawierzchni z masy asfaltowej o grubości 5 cm i szerokości jezdni 3 m, 
  • obustronnego umocnienia poboczy kruszywem o gr. 10 cm.
  • oczyszczenia istniejących przepustów oraz odwodnienia drogi

 

Gmina Czarnożyły na realizację inwestycji o wartości ponad 415 tys. zł pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego.

Kilka zdjęć z efektu końcowego drogi Czarnożyły - Parcela

 

Zdjęcia z budowy dróg.