Drukuj

Urząd Gminy Czarnożyły informuje, że została ukończona inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raczyn.

W związku z powyższym wzywa się mieszkańców wsi Raczyn o przyłączenie nieruchomości, do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Przyłącze do istniejących studzienek, należy wykonać samodzielnie, oraz zgłosić do odbioru przed zasypaniem rurociągu do pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530:

  1. Andrzej Łebek – ins. ds. gospodarki komunalnej nr Tel. 0438416954
  2. Piotr Kędzia – konserwator urządzeń kanalizacyjnych nr Tel. 0693638568