b_200_150_16777215_00_images_news_2014-12-05-prezent-mikolajkowy-01.jpgSamorząd Gminy Czarnożyły, z okazji zbliżającego się dnia Świętego Mikołaja podarował dla dzieci z oddziałów przedszkolnych gminy wspaniały prezent. Nieopodal budynków oddziałów przedszkolnych powstały nowe place zabaw, w skład których wchodzą nowe zjeżdżalnie, bujaki, karuzele, piaskownice i huśtawki.

Z pewnością zainstalowane urządzenia przysłużą się dla rozwoju ruchowego przedszkolaków oraz pozwolą atrakcyjnie spędzić czas pobytu w placówce.

Gmina Czarnożyły w bieżącym roku realizuje projekt "Europejskie Przedszkola w Gminie Czarnożyły".

Projekt obejmuje poza organizacją 6 placów zabaw przeprowadzenie prac remontowych mających na celu dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb dzieci przedszkolnych oraz pomieszczeń dla personelu. Placówki wzbogacą się również o nowe tablice interaktywne, sprzęt komputerowy, audiowizualny, kserokopiarki, sprzęt AGD, pomoce dydaktyczne, zabawki edukacyjne, artykuły plastyczne, meble biurowe i wypoczynkowe oraz pomieszczenia wyposażone zostaną w rolety okienne i osłony kaloryferowe.

Z Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki gmina pozyskała 100% dofinansowanie na realizację tego zadania w kwocie ponad 610 tys. zł.