20220925 001 kanalizacja gromadzice stawekInwestycja pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek III etap" jest na bardzo zaawansowanym etapie. 

Trwają prace porzadkowe i budowa nielicznych przyłączy. Ponadto uzgadniane są warunki dotyczace przyłączenia energii elektrycznej do przepompowni ścieków w m. Stawek po czym przeprowadzony zostanie rozruch kompletnej instalacji.

W ramach zadania powstanie sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej o długości ponad 2,8 km, sieć tłoczna o długości ponad 1,7 km oraz tłocznia ścieków. Dodatkowo do posesji mieszkańców zostaną wykonane indywidualne przyłącza zakończone studzienką rewizyjną. Zakończenie zadania pozwoli na podłączenie miejscowości Stawek do zbiorczej sieci kanalizacji ściekowej na terenie Gminy Czarnożyły.

Wartość robót budowlanych wynosi 2 345 000,01 zł brutto, na realizację zadania Gmina Czarnożyły pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach realizacji operacji „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarnożyły poprzez rozbudowę SUW i budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap III" w kwocie 1 999 999 zł. Dodatkowo Gmina Czarnożyły pozyskała dofinansowanie na pokrycie wkłądu własnego w formie pożyczko-dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Łodzi.

 

prow 2014 2020 logo

logo wfosigw

logomikroporady

 

 gops logo