20220921 004 rozwoj infrastruktury drogowejWykonawca - firma "Rafalin" z Blachowni prowadzi intensywne roboty w zakresie dróg objętych inwestycją „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnożyły”. 

Obecnie realizowane są roboty rozbiórkowe i przygotowawcze na drogach Czarnożyły-Belców, Czarnożyły - Kresy, Czarnożyły osiedle oraz na drodze Raczyn-Dąbrowa. 
W ramach całego zadania inwestycyjnego zostaną przeprowadzone prace związane z przebudową 7 dróg gminnych, o łącznej długości około 4,5 km, tj:

  • drogi Nr 117403E w m. Łagiewniki - Wądoły – dł. 168,23 mb;
  • drogi Nr 1174461E w m. Czarnożyły - Kresy– dł. 604 mb;
  • drogi Nr 117460E w m. Czarnożyły – Belców – dł. ok. 700 mb;
  • drogi Nr 117452E w m. Łagiewniki – Trakt Kaliski – dł. ok. 1400 mb;
  • drogi w m. Czarnożyły – Osiedle - dł. 456,50 mb;
  • drogi w m. Raczyn – Dąbrowa – dł. ok. 990 mb;
  • drogi w m. Staw - Osiedle – dł. ok. 220 mb.

Całość robót budowlanych zostanie zrealizowana w terminie do 16 września 2023 r. za łączną wartość 4 844 930,57 zł.
Gmina Czarnożyły na to zadanie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95 % wartości robót budowlanych.

W galerii postępy prowadzonych robót.

logomikroporady

 

 gops logo