Drukuj

20220915 biznes na plus smallWojewództwo Łódzkie zapraszama do udziału i zgłaszania kandydatur do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „BIZNES NA PLUS”. 

Udział w konkursie jest bezpłatny. Mogą wziąć w nim udział firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie naszego województwa. Celem Nagrody Gospodarczej jest wyłonienie najlepszych i najaktywniejszych gospodarczo firm naszego regionu, które dzięki osiąganym wynikom w prowadzonej działalności są lub mogą stać się wzorem dla innych. To również promowanie rozwoju gospodarczego województwa, poprzez prezentację firm o najbardziej pożądanym wizerunku gospodarczym. Już samo uczestnictwo w konkursie to nobilitacja dla każdego z uczestników poprzez znalezienie się w gronie najdynamiczniejszych i najlepiej rozwijających się przedsiębiorstw w Łódzkiem.

Aby dokonać zgłoszenia, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.biznesnaplus.lodzkie.pl. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2022 roku.

Tegoroczna nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach konkursowych:

Nagroda Świadomi w biznesie przypadnie firmie, która potrafiła osiągnąć równowagę pomiędzy biznesową skutecznością, a społeczną odpowiedzialnością. Na nagrodę w tej kategorii mogą liczyć firmy, które w pozytywny sposób oddziałują na jakość życia w województwie łódzkim, konsekwentnie realizują działania wspierające rodzinę oraz pozwalające pracownikom zachować balans pomiędzy rozwojem zawodowym a samorealizacją.

Debiut roku to wyróżnienie dla młodej firmy, która działa na rynku nie dłużej niż od stycznia 2019 roku, wprowadzając nowoczesne, innowacyjne produkty i technologie.

Nagrodę w kategorii Sukcesja z sukcesem odbierze firma, która najaktywniej podkreśla rodzinny charakter firmy, prowadzą spójne i ciekawe działania promocyjne oraz w kreatywny sposób odwołuje się do mitu założycielskiego.

Łódzkie zaprogramowane na przyszłość to nagroda dedykowana beneficjentom dotacji unijnych przyznawanych w ramach I i II osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2022.

Międzynarodowy sukces to uhonorowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które w latach 2019-2022 z sukcesem eksportowały swoje wyroby na rynki zagraniczne i konsekwentnie rozszerzają działalność eksportową oraz tworzą pozytywny wizerunek województwa łódzkiego za granicami kraju.

Szczególnym wyróżnieniem wręczanym podczas gali jest nagroda Biznes na PLUS, przyznawana przez Zarząd Województwa Łódzkiego za całokształt działalności lub wyjątkowe osiągnięcia.

W dniu 15 grudnia w hotelu Andels w Łodzi odbędzie się uroczysta Gala Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”. Wyróżnienia dla przedsiębiorców zostaną wręczone podczas XV Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2022, największego wydarzenia promocyjno-gospodarczego w regionie.

20220915 biznes na plus