Drukuj

lodzkie logo smallW 2021 roku Gmina Czarnożyły pozyskała dofinansowanie na realizację małych projektów lokalnych. 

Sejmik Województwa udzielił Gminie Czarnożyły pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach programu „Sołectwo na Plus” w miejscowościach:

Celem projektów jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, aktywności społecznej, pobudzanie aktywizacji mieszkańców oraz budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej, a także integracja środowisk lokalnych.

lodzkie logo