lodzkie logo smallW 2021 roku Gmina Czarnożyły pozyskała dofinansowanie na realizację małych projektów lokalnych. 

Sejmik Województwa udzielił Gminie Czarnożyły pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach programu „Sołectwo na Plus” w miejscowościach:

  • Czarnożyły pod nazwą: „Wspólne gotowanie w Czarnożyłach” (10.000 zł),
  • Platoń pod nazwą „Wspólne gotowanie na świetlicy wiejskiej w Platoniu” (10.000 zł),
  • Leniszki pod nazwą „Plac zabaw w Leniszkach sposobem na integrację pokoleniową” (10.000 zł).

Celem projektów jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, aktywności społecznej, pobudzanie aktywizacji mieszkańców oraz budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej, a także integracja środowisk lokalnych.

lodzkie logo

logomikroporady

 

 gops logo