Drukuj

Kanalizacja gromadzicceTrwa budowa infrastruktury do odprowadzania ścieków w ramach inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gromadzice II etap" 

Obecnie wykonawca - firma Polan z Praszki prowadzi prace dotyczące budowy rurociągu ciśnieniowego oraz posadowienia tłoczni ścieków. W terminie do 30 sierpnia 2021 roku powstanie sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej o długości 1102 mb, sieć tłoczna o długości 1099 mb oraz tłocznia ścieków. Dodatkowo do posesji mieszkańców zostaną wykonane indywidualne przyłącza zakończone studzienką rewizyjną.

Wartość robót budowlanych wynosi 1 044 175,86 zł brutto, w 2020 roku Gmina Czarnożyły zamierza przeznaczyć na zadanie ok. 540 000 zł, w roku 2021 ok. 505 000 zł.
Na realizację zadania Gmina Czarnożyły pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 tys. zł. Przy finansowaniu zadania Gmina Czarnożyły skorzysta z umorzenia pożyczki udzielonej w 2017 roku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnożyły”.