Rok 2007

Wartość

Droga Łagiewniki- Tyranów 1320 mb

478 tys. zł

Kanalizacja sanitarna Staw

*kolektor grawitacyjny 4021 mb

*kolektor tłoczny 1452 mb

*przyłącza kanalizacyjne 1452 mb

*przepompownie 2 sztuki

1062 tys. zł

Zakup samochodu Ford Transit dla OSP Wydrzyn

93 tys. zł

Karosacja samochodu pożarniczego dla OSP Opojowice

32 tys. zł

Utwardzenie placu kostką brukową przy Szkole Podstawowej w Czarnożyłach

52 tys. zł

Remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Czarnożyły

34 tys. zł

Budowa chodnika przez miejscowość Opojowice 300 mb współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym

100 tys. zł

(środki gminy)

Rok 2008

Wartość

Kanalizacja sanitarna Raczyn

*kolektor grawitacyjny 6443 mb

*kolektor tłoczny 1644 mb

*przyłącza kanalizacyjne 3042 mb

*przepompownie 3 sztuki

2806 tys. zł

Droga przez miejscowość Wydrzyn 1875 mb

299,4 tys. zł

Budowa chodnika przez miejscowość Opojowice 328 mb współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym

100 tys. zł

(środki gminy)

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w nowym osiedlu Staw

63 tys. zł

Droga wewnętrzna w Czarnożyłach

(odcinek cmentarz-droga krajowa nr 45- 451 mb)

96 tys. zł

Droga wewnętrzna w Czarnożyłach

(odcinek boisko sportowe-cmentarz 459 mb)

74 tys. zł

Droga w osiedlu mieszkaniowym Czarnożyły 1030 m² (dawny PGR)

59 tys. zł

Droga w miejscowości Stawek 272 mb

39 tys. zł

Rok 2009

Wartość

Dokończenie budowy kanalizacji w Raczynie wraz z odbudową drogi przez miejscowość Raczyn 1100 m

440 tys. zł

(wartość drogi w ramach inwestycji)

Droga Tyranów do granicy gminy 513 mb

146 tys. zł

Droga Raczyn- Tyranów 1425 mb

287 tys. zł

Droga Raczyn obok cmentarza 467 mb

114 tys. zł

Droga Czarnożyły Michałków- Kąty 1579 mb

342 tys. zł

Droga Stawek_-Gromadzice 800 mb

146 tys. zł

Remont drogi powiatowej w miejscowości Opojowice oraz chodnika współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu 1500 mb

200 tys. zł

(środki gminy)

Remont drogi powiatowej Łagiewniki-Raczyn współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym 2462mb

100 tys. zł

(środki gminy)

Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Czarnożyłach

380 tys. zł

Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach

65 tys. zł

Konserwacja dachu i utwardzenie placu kostką budynku Szkoły Podstawowej w Wydrzynie

40 tys. zł

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czarnożyły marki Mercedes

556 tys. zł

Zakup samochodu dla Urzędu Gminy marki VW Transporter

70 tys. zł

Dokończenie opracowania z wydania monografii Gminy Czarnożyły

70 tys. zł

Rok 2010

Wartość

Kanalizacja Łagiewniki- Czarnożyły-Parcela (I etap)

*kolektor grawitacyjny 1183 mb

*kolektor tłoczny 2839 mb

*przyłącza kanalizacyjne 464 mb

*przepompownie 2 sztuki

1250 tys. zł

Droga Wydrzyn-Majorat 2147 mb

700 tys. zł

Droga gminna w Stawku

64 tys. zł

Termomodernizacja budynku gdzie mieści się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czarnożyłach

70 tys. zł

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach oraz wymiana pieca CO

137 tys. zł

Wymiana orynnowania i pieca CO w budynku SP w Wydrzynie

23 tys. zł

Remont drogi powiatowej Gromadzice - Staw  2150 mb
współfinansowanie ze Statorstwem Powiatowym
200 tys. zł
środki gminy
Remont drogi powiatowej Raczyn  660 mb
współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym
70 tys. zł
środki gminy
Realizowane projekty i inne działania na rzecz środowiska lokalnego na terenie Gminy Czarnożyły w latach 2007-2010

Wartość

Gminny Ośrodek Kultury zrealizował projekt „ Bliżej Siebie” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich

48 tys. zł

Promocja Czytelnictwa program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek

20 tys. zł

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu :Radosna szkoła”

 

*Szkoła Podstawowa Czarnożyły

12 tys. zł

*Szkoła Podstawowa Łagiewniki

7 tys. zł

Programy edukacji ekologicznej dotowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

*Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach realizowała edukację, konkursy,

wycieczki i z programu sfinansowane były również nagrody oraz zakup

2 tablic interaktywnych, kserokopiarki

58 tys. zł

Projekt Eugeniusz- większe szanse dla gimnazjalistów obszarów wiejskich z powiatu wieluńskiego i wieruszowskiego w ramach programu Kapitał Ludzki realizowany przez Gimnazjum Czarnożyły(oprócz edukacji zakupiono 2 tablice interaktywne z oprogramowaniem)

95 tys. zł

Projekt „Znowu aktywni” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach z programu Kapitał Ludzki w ramach promowania integracji społecznej

*w 2009 roku

*w 2010 roku

82 tys. zł

88 tys. zł

Festyny szkolne i środowiskowe, turnieje sportowe organizowane przez Szkoły, Gminny Ośrodek Kultury, Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Zespoły Sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich

 

Wsparcie finansowe Ludowych Zespołów Sportowych LZS Wydrzyn, LZS Staw, LZS Czarnożyły

 

Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup sprzętu, remonty strażnic, pomieszczeń sanitarnych

 

Wycieczki dla drużyn młodzieżowych OSP

 

Dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci z terenu gminy

 

Ponoszenie kosztów utrzymania stołówek szkolnych( opłaty za obiady to tylko koszty produktów spożywczych)

 

Zapewnienie wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolach, bez pobierania czesnego ( opłaty to tylko wyżywienie)

 

 

Sytuacja finansowa Gminy Czarnożyły na koniec kadencji 2010 roku oraz pozyskane środki zewnętrzne

 

Zadłużenie budżetu gminy na dzień 29.10.2010 roku

26 % dochodów

Przewidywane zadłużenie na koniec 2010 roku

(Maksymalne zadłużenie dla budżetów gminy to 60%)

25 % dochodów

 

Pozyskane preferencyjne pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z możliwością umorzenia na budowę kanalizacji sanitarnej w minionej kadencji

 

2 821 tys. zł

Uzyskane umorzenia kwota

  472 tys. zł
Do umorzenia w 2011 roku kwota 450 tys. zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej Łagiewniki- Czarnożyły Parcela

395 tys. zł

Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznana na budowę kanalizacji sanitarnej Łagiewniki-Czarnożyły Parcela

1 944 tys. zł

Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznana na remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach

 

208 tys. zł

Dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę boiska wielofunkcyjnego w 2009 roku

181 tys. zł

Dotacje uzyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Łodzi na budowę dróg dojazdowych w minionej kadencji

331 tys. zł