Drukuj

Konferencja prasowa dk 45 w CzarnożyłachW dniu 13 listopada 2020 r. przed budynkiem Urzędu Gminy Czarnożyły, odbyła się konferencja prasowa dotycząca planowanej przebudowy drogi krajowej Nr 45 na odcinku od m. Czarnożyły do m. Złoczew. 

 

Na zorganizowanej konferencji wzięli udział:

Wszystkich obecnych powitał Wójt Gminy Czarnożyły - Andrzej Modrzejewski, który przedstawił temat konferencji.  Kolejno głos zabrał Poseł Na Sejm RP - Paweł Rychlik. Przestawił pomyślną informację dotycząca ujęcia w Programie Ministerstwa Infrastruktury rozbudowy i przebudowy odcinka drogi krajowej nr 45 od miejscowości Czarnożyły do miasta Złoczewa. Stwierdził również, że jest to działanie poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych miejscowości oraz szansa rozwoju dla regionu wieluńskiego.

Szczegóły dotyczące projektowanej przebudowy drogi zaprezentował kierownik rejonu GDDKiA w Wieluniu - Bogusław Orzeł. Nośność drogi zostanie podniesiona do do 11,5 ton na oś, czeka nas faza projektowania i wdrażania rozwiązań w jak największym stopniu poprawiających bezpieczeństwo i komunikację.

Kolejni zaproszeni goście wyrazili słowa podziękwania dla osób zaangażowanych w sprawę przebudowy drogi, Pan Paweł Rychlik i Pan Bogusław Orzeł otrzymali szczególne podziękowania oraz kwiaty od przedstawicieli mieszkańców Czarnożył.

Na zakończenie konferencji Wójt Gminy Czarnozyły - Andrzej Modrzejewski zwrócił się do osób decyzyjnych o możliwość uczestniczenia w fazie projektowania przebudowy drogi krajowej nr 45 celem konsultacji i omówienia zaproponowanych rozwiązań.