Kanalizacja gromadzicceW latach 2020-2021 na nieskanalizowanej części miejscowości Gromadzice zostanie zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice - etap II” W ramach zadania wykonanych zostanie 30 szt. przyłączy do indywidualnych gospodarstw domowych. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie cieszyło się dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw - złożono 11 ofert. Wykonawcą zadania wybrana została Firma Instalacji Sanitarnej „POLAN” Krzysztof Polak z Praszki.
W ramach inwestycji do 30 sierpnia 2021 roku zostanie wybudowana sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej o długości 1102 mb, sieć tłoczna o długości 1099 mb oraz przepompownia ścieków typu „tłocznia”.
Wartość robót budowlanych wynosi 1 044 175,86 zł brutto, w 2020 roku Gmina Czarnożyły zamierza przeznaczyć na zadanie ok. 540 000 zł, z kolei w roku 2021 ok. 505 000 zł.
Na realizację zadania Gmina Czarnożyły pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 280 tys. zł. Przy finansowaniu zadania Gmina Czarnożyły skorzysta z umorzenia pożyczki udzielonej w 2017 roku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnożyły”.

logomikroporady

 

 gops logo