Drukuj

W dniu 21 grudnia br. Gminne Biuro Spisowe zakończyło procedurę naboru na stanowiska rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2011.

Po dokonaniu selekcji aplikacji pod względem zgodności z  wymogami ogłoszenia o naborze, przeprowadzeniu testu i rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zdobyli następującą ilość punktów:

Zgodnie z Informacją Głównego Urzędu Statystycznego o ilości rachmistrzów na teren gminy Czarnożyły komisja wybrała następujące dwie osoby:
- Krawczyk Beata zam. Czarnożyły
- Bednik Anna zam. Wydrzyn.

Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego
/-/ Piotr Kędzia

Czarnożyły, dn. 21.12.2010r.

Protokół komisji do pobrania:
http://www.bip.czarnozyly.akcessnet.net/upload/20101221141646vzx9nftg7de9.PDF