b_200_150_16777215_00_images_2020_2020-10-01-soltys-raczyn-06.jpgW dniu 01 października 2020 roku w sali remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczynie odbyło się Zebranie Wiejskie zwołane zarządzeniem Wójta Gminy Czarnożyły w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa. Pełniący dotychczas tę funkcję Waldemar Rosiński z powodów osobistych złożył rezygnację. 


Pan Waldemar Rosiński był sołtysem wsi Raczyn nieprzerwanie od 2007 r., był również przez dwie kadencję reprezentantem sołectwa w Radzie Gminy Czarnożyły. W swym wystąpieniu przedstawił zakres zadań jakie zostały zrealizowane podczas jego pracy społecznej w sołectwie i radzie.
Wójt Gminy Czarnożyły podziękował ustępującemu sołtysowi za trud wieloletniej pracy na rzecz społeczeństwa wsi Raczyn, pogratulował sukcesów oraz złożył najlepsze życzenia. Do podziękowań i gratulacji dołączyli się również Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Łabęcki, Zastępca Wójta Piotr Kędzia, Radni Rady Gminy Jarosław Mikołajczyk i Tomasz Kuźnik oraz przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckiej.
Zebranie wiejskie przyjęło rezygnację dotychczasowego sołtysa, po czym powołano spośród wszystkich obecnych trzyosobową komisję skrutacyjną, której zadaniem było przeprowadzenie wyborów uzupełniających.
W wyniku tajnego głosowania Sołtysem wsi Raczyn jednogłośnie wybrany został Pan Wiesław Dera.
W wyniku wyboru nowego sołtysa w Radzie Sołeckiej powstał wakat, ponownie komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie w wyniku którego na Członka Rady Sołeckiej jednogłośnie wybrano Panią Edytę Stępień.

W zebraniu wiejskim udział wzięło 31 mieszkańców, z 475 uprawnionych do głosowania.

logomikroporady

 

 gops logo